นักพัฒนาภาษาจาวา / Java Developer

งาน หางาน นักพัฒนาภาษาจาวา / Java Developer

กรุงเทพฯ – ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมายทางธุรกิจขององค์กรและกระบวนการธุรกิจที่ลูกค้าต้องการ พัฒนาคุณสมบัติลักษณะใหม่ ๆ ให้กับโครงการที่มีอยู่ แก้ไขข้อบกพร่องตามที่ลูกค้าต้องการ เขียนแบบเอกสารวิเคราะห์และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติการ ประสานงานกับหัวหน้าทีมและลูกค้าตามที่ได้รับมอบหมาย จัดการทดสอบโมดูลและรวบรวมส่วนต่าง ๆ ที่ถูกพัฒนาโดยนักพัฒนาภาษาจาวาคนอื่น ๆ จัดการการส่งมอบและการใช้งาน ฝึกอบรมสมาชิกในทีม เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจขององค์กร ประเมิณค่าของเวลาและข้อจ…. มีประสบการณ์เกี่ยวกับ Spring Framework (MVC, Rest, Security, Data), JPA 2.1, Hibernate, Web Services เป็นอย่างดี 6. มีความเข้าใจและมีประสบการณ์เกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Oracle, PostgreSQL, MySQL, etc.) 7. มีประสบการณ์เกี่ยวกับ Source Control อาทิ SVN หรือ CVS หรือ Git 8. มีความเข้าใจสนกระบวนการควบคุมคุณภาพ อาทิ การทดสอบโมดูล และการตรวจทานโค้ด 9. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างดีเยี่ยม จังหวัดที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม • ประกันสังคม สมาชิกฟิตเ…

30 October 2015 | 5:57 am งาน มองหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments