นักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล

สมัครงาน มองหางาน นักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล

กรุงเทพฯ – Job information Reference Id: Bkp_0003408 Company: Position name: นักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล Job location: Non-Thais allowed: No Job type: Permanent Vacancy: 1 Gender: Male or Female , Military status passed Age: non definite age Nationality: ไทย Job level: Officer Experience: N/A Education: Master’s degree up Monthly salary range: 17,500 – 19,250 B Job field(s): Copy short url 0 0 Job description ๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบุคคล การรวบรวมข้อม…าคุณภาพของข้าราชการและลูกจ้าง การจัดข้อมูลเพื่อประกอบการคัดเลือกและจัดส่งข้าราชการเข้ารับการอบรมกับหน่วยงานฝึกอบรมภายนอก การดำเนินการขอรับการจัดสรรทุนและการคัดเลือกข้าราชการที่เห็นควรได้รับทุน ๕. ดำเนินการเกี่ยวกับการขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และสิทธิประโยชน์ต่างๆ การออกจากราชการของข้าราชการ การดูแลสิทธิประโยชน์ของข้าราชการ การให้ได้รับบำเหน็จบำนาญ การควบคุมการลา การจัดสวัสดิการข้าราชการ งานพิธีการ ๖. จัดหาข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับกฎระเบียบหรือวิธีการปฏิบัติงานด้านบุคคลให้กับหน่วยงาน เพ…

2 December 2016 | 8:15 am งาน หางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments