นักพัฒนาลูกค้า 7-Eleven สาขาฉะเชิงเทรา

สมัครงาน ค้นหางาน นักพัฒนาลูกค้า 7-Eleven สาขาฉะเชิงเทรา

จังหวัดฉะเชิงเทรา – มีหน้าที่พัฒนาการปฏิบัติการภายใต้ข้อกำหนดของร้านค้า เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและภาพแห่งความสำเร็จในร้านค้านั้นๆ รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับร้านค้า ด้วยการให้บริการอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อการขยายตลาดและสร้างโอกาสทางการขายให้มากที่สุด สถานที่ปฏิบัติงาน จังหวัดฉะเชิงเทรา อัตรา เงินเดือน 1 ตามตกลง คุณสมบัติผู้สมัคร จบวุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านงานขาย การตลาด หรือการจัดการในร้านค้า อย่างน้อย 2 ปี มีทักษะในการสื่อสารที่ดี การสร้างความสัมพันธ…ัพยากรบุคคล พร้อมแนบเอกสารดังนี้ 1. เอกสารสำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript) 2. สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชน และรูปถ่าย 1 นิ้ว 1 ใบ หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 ใบ มาที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ของแต่โรงงานที่เปิดรับสมัคร (โปรดระบุชื่อตำแหน่งหน้าซองจดหมาย) 3. ผลการสอบ TOEIC (ถ้ามี) 4. ประวัติย่อ (Resume) – สมัครทางอีเมลที่ระบุไว้ในแต่ละตำแหน่งงานค่ะ ***ทางบริษัทฯจะติดต่อกลับผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามตำแหน่งงานที่ระบุไว้เท่านั้น*** ติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด (โปรดระบุชื่อต…

14 September 2016 | 10:33 pm งาน หางานใหม่ สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments