นักรังสีเทคนิค ประจำโรงพยาบาลพญาไท 1 2 และ 3

งาน งานใหม่ นักรังสีเทคนิค ประจำโรงพยาบาลพญาไท 1 2 และ 3

เครือโรงพยาบาลพญาไท – กรุงเทพฯ – เครือโรงพยาบาลพญาไท และเครือโรงพยาบาล เปาโล มีความมุ่งมั่นในการบริการลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ภายใต้วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร “สร้างสรรค์สุขภาพที่ดีเพื่อศักยภาพแห่งการใช้ชีวิต” และด้วยความมุ่งมั่นที่จะให้ผู้มาใช้บริการได้รับความพึงพอใจสูงสุด จึงได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสู่ระดับสากล เครือโรงพยาบาลพญาไท และเครือโรงพยาบาลเปาโล เปิดรับสมัครบุคลากรจำนวนมากเข้าร่วมงานดังนี้ นักรังสีเทคนิค ประจำโรงพยาบาลพญาไท 1 2 และ 3 ไม่ระบุ ตำแหน่ง วันที่อัพเดต : 28 พ.ย. 2558 รายละเอียดงาน รูปแบบงาน : งา…นประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : เงินเดือน(บาท) : หน้าที่ความรับผิดชอบ : สวัสดิการ – ประกันสังคม สวัสดิการเพิ่มเติม : – ตรวจสุขภาพประจำปี – ค่ารักษาพยาบาลฟรี – ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลครอบครัว – เครื่องแบบพนักงาน – สหกรณ์ออมทรัพย์ – ค่าฌาปนกิจศพ – สวัสดิการกู้เงินเพื่อที่อยู่อาศัย – กองทุนประกันสังคม – กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ – เงินรางวัลประจำปี – ฝึกอบรมพัฒนาความรู้ความสามารถ – โอกาสก้าวหน้าในตำแหน่งงาน – อื่น ๆ อีกมากมาย คุณสมบัติ เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ ระดับการศึกษ…

27 March 2016 | 11:42 pm งาน งานว่าง สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments