นักรังสีเทคนิค Full Time / Part Time

รับสมัครงาน งานใหม่ นักรังสีเทคนิค Full Time / Part Time

โรงพยาบาลเทพธารินทร์ – วัฒนา, กรุงเทพฯ – คลองเตย, คลองเตย, กรุงเทพฯ – โรงพยาบาลเทพธารินทร์ โรงพยาบาลเทพธารินทร์ เป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาด 80 เตียง ขยายการดำเนินงานสู่แนวคิด “บริการสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิตและการป้องกันโรค” นอกเหนือจากบริการทางการแพทย์แล้ว ยังมีบริการสถานออกกำลังกาย สระว่ายน้ำ สปา ศูนย์ประชุม ห้องพัก และห้องอาหาร เพื่อสนับสนุนให้การจัดบริการต่างๆ ที่จะทำให้วิถีชีวิตประจำวันของผู้ใช้บริการเป็นวิถีชีวิตที่จะส่งเสริม สุขภาพเกิดขึ้นได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ อีกทั้งเพื่อรองรับการกิจกรรมการฝึกอบรมเพื่อขยายจำนวนทีมเบาหวานให้เกิด ขึ้นทั่วประเทศ นักรังส…ีเทคนิค Full Time / Part Time -ให้ข้อมูลและบริการงานด้านรังสีวินิจฉัย -การประสานงานกับรังสีแพทย์และแพทย์ผู้ตรวจเพื่อการวินิจฉัยของแพทย์รวดเร็วและถูกต้องมากที่สุด ดูแลควบคุมเครื่องมือ อุปกรณ์ ทางรังสีให้เกิดการใช้งานอย่างเหมาะสมและปลอดภัย อัตรา : 2 เงินเดือน : ตามโครงสร้าง สวัสดิการ : สำหรับพนักงานประจำ 1.วงเงินค่ารักษาพยาบาล 2.เครื่องแบบพนักงาน 3.ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลสำหรับครอบครัว 4.ประกันชีวิต 5.ส่วนลดกรณีซื้อยา 6.เงินช่วยเหลือฌาปณกิจ 7. ประกันสังคม คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพ…

8 July 2017 | 3:05 am งาน งานว่าง รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments