นักวิจัยการจัดการศัตรูพืช

สมัครงาน ค้นหางาน นักวิจัยการจัดการศัตรูพืช

บริษัท สวนไม้ตะวันออก จำกัด – จังหวัดฉะเชิงเทรา – บริษัท สวนไม้ตะวันออก จำกัด เป็นบริษัทของคุณกิตติ ดำเนินชาญวนิชย์ คุณพ่อของเจ้าของ Double A ดำเนินธุรกิจปลูกยูคาลิปตัส (ต้นกระดาษพันธุ์ดี) และส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกยูคาลิปตัส นักวิจัยการจัดการศัตรูพืช -รับผิดชอบ คิดค้นสร้างสรร และบริหารโครงการวิจัยและพัฒนาใหม่ๆที่มีประสิทธิภาพดีกว่า หรือใช้ต้นทุนต่ำกว่า มาประยุกต์ใช้ทั้งในงานด้านการผลิตกล้าไม้ การพัฒนาพันธุ์ไม้ และการปลูกสร้างสวน ไม้ยูคาลิปตัส -ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการด้านต่างๆที่เกี่ยวข้อง และเสนอแนวคิดใหม่ๆ ในการต่อยอดผลงานประยุกต์แน…วทางสร้างโอกาสให้เกิดประโยชน์ต่อกิจการ เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง อัตรา 1 อัตรา เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท สวัสดิการ ประกันสังคม ชุดยูนิฟอร์มบริษัท ค่าที่พัก ปรับเงินประจำปี คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ปริญญาโท 2. เพศ ชาย/หญิง 3. อายุ 25 -35 ปี 4. สาขา พืชไร่ / พืชสวน /การผลิตพืช / สรีรวิทยาพืช หมายเหตุ : * ประสบการณ์(พิจารณาเป็นพิเศษ) – มีความรู้ทางด้านการผลิตพืช และสรีรวิทยาพืชเป็นอย่างดี – มีประสบการณ์ในการควบคุม ดูแล และบริหารโครงการวิจัย ด้านการผลิตพืชสวน พืชไร่ สถานที่ปฏิบัติงาน บริษ…

8 October 2015 | 3:16 am งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments