นักวิจัยด้านการเพิ่มผลผลิต

สมัครงาน ค้นหางาน นักวิจัยด้านการเพิ่มผลผลิต

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ – กรุงเทพฯ – สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานในสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ โดยมีรายละเอียดดังนี้ นักวิจัยด้านการเพิ่มผลผลิต – อัตรา – เงินเดือน – คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิปริญญาโทขึ้นไป สาขาสถิติ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 2. มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยหรือการวิเคราะห์ อย่างน้อย 2 ปี 3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี 4. สามารถใช้โปรแกรมสถิติเพื่อการวิเคราะห์ที่มีความซับซ้อนได้ 5. มีทักษะในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 6. มีท…ักษะในการเขียนสื่อความและนำเสนอต่อสาธารณะได้ สถานที่ปฏิบัติงาน – จังหวัด กรุงเทพมหานคร วิธีการรับสมัครงาน ผู้สนใจสามารถสมัครงานด้วยตนเอง หรือส่จดหมายสมัครงานพร้อมแนบเอกสารประวัติย่อ และรูปถ่ายมาที่ หรือส่ง E-mail มาที่ recuit@ftpi.or.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ติดต่อ : ผู้จัดการ่วนบุคคล ชั้น 12 อาคาร อาคารยาคูลท์ เลขที่ 1025 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ :0-2619-5500 Fax : -…

31 August 2015 | 7:35 am งาน หางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments