นักวิจัยระดับปริญญาเอกประจำหน่วยโปรตีโอมิกส์ทางการแพทย์ หน่วยโปรตีโอมิกส์ทางการแพทย์ สถานส่งเสริมการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 26 Jan 2017

หางาน งานใหม่ นักวิจัยระดับปริญญาเอกประจำหน่วยโปรตีโอมิกส์ทางการแพทย์ หน่วยโปรตีโอมิกส์ทางการแพทย์ สถานส่งเสริมการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 26 Jan 2017

ศิริราช, บางกอกน้อย, กรุงเทพฯ – หน่วยโปรตีโอมิกส์ทางการแพทย์ สถานส่งเสริมการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กรุงเทพมหานคร (งานอาจารย์/ด้านวิชาการ) รายละเอียดตำแหน่ง สถานที่ทำงาน : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (หน่วยโปรตีโอมิกส์ทางการแพทย์ สถานส่งเสริมการวิจัย) ชื่องาน : นักวิจัยประจำหน่วยโปรตีโอมิกส์ทางการแพทย์ ลักษณะงาน : งานประจำ คุณสมบัติผู้สมัคร : จบการศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์หรือสาขาอื่นๆที่ใกล้เคียง และสามารถทำงานในตำแหน่งนี้ได้ เพศหญิง หรือ ชาย (ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทห…ารแล้ว) สามารถรับผิดชอบ และดำเนินโครงการวิจัยต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากมีประสบการณ์ทำงานวิจัยด้านโปรตีโอมิกส์ หรือ Bioinformatics จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ มีความสามารถฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษได้คล่อง มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สื่อสัตย์ ขยัน อดทน มีไหวพริบและสามารถทำงานเป็นทีมได้ จำนวน : 2-3 อัตรา วิธีการสมัคร http://www.si.mahidol.ac.th/th/department/research/mpu/job_researcher.html สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและส่งใบสมัครมาที่ E-mail : vthongbo@yahoo.com ติดต่อ : หน…

4 February 2017 | 7:35 am งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments