นักวิจัยและพัฒนา (ประจำโรงงานสระแก้ว)

รับสมัครงาน มองหางาน นักวิจัยและพัฒนา (ประจำโรงงานสระแก้ว)

บริษัท น้ำตาลและอ้อยตวันออก จำกัด – จังหวัดสระแก้ว – บริษัท น้ำตาลและอ้อยตวันออก จำกัด ประกอบธุรกิจผลิตน้ำตาลทรายซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงเทพฯ และโรงงานผลิตตั้งอยู่จังหวัดสระแก้ว บริษัทได้รับรองระบบ IO 9001 : 2000 และบริษัทกำลังขยายกิจการก่อตั้งบริษัทในเครือในการผลิตเอทานอล ดังนัน้บริษัทจึงต้องการบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเข้าร่วมกับบริษัทจำนวนมาก นักวิจัยและพัฒนา (ประจำโรงงานสระแก้ว) อัตรา 3 เงินเดือน – คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป 2. วุฒิปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร เคมี เทคโนโลยีชีวภาพ หรือส…าขาที่เกี่ยวข้อง 3. มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ 4. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ 5. มีรความรู้ ความเข้าใจระบบ GMP, ISO, 9001 : 2000 , HACCP 6. สามารถทำงานที่โรงงานสระแก้วได้ สถานที่ปฏิบัติงาน – จังหวัด สระแก้ว วิธีการรับสมัครงาน สนใจสมัครงานด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายมาที่ บริษัท น้ำตาลและอ้อยตวันออก จำกัด ติดต่อ : คุณพัชราภรณ์ ปัตนา เลขที่ 279 ม.1 ต.ห้วยโจด อ.วัฒนานคร สระแก้ว 27160 โทรศัพท์ :0-3726-1510 , 0-3726-1868, 0-3744-7313 Fax : 0-3726-1510…

24 October 2015 | 6:26 am งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments