นักวิจัยและเผยแพร่ข้อมูล

งาน มองหางาน นักวิจัยและเผยแพร่ข้อมูล

ห้วยขวาง, ห้วยขวาง, กรุงเทพฯ – ะสาธารณชน รวมทั้งระดับนโยบาย จะช่วยยกระดับให้เกษตรกรรมยั่งยืนมีสถานะไม่เพียงเป็นระบบเกษตรกรรมสำหรับ เกษตรกรและชุมชน แต่เชื่อมโยงสู่ระบบอาหารที่จะช่วยสร้างความมั่นคงและอธิปไตยทางอาหาร มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย) ต้องการเปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ในตำแหน่ง ดังนี้ * นักวิจัยและเผยแพร่ข้อมูล หน้าที่ความรับผิดชอบ * ศึกษาข้อมูลด้านงานวิจัยองค์ความรู้และนวัตกรรมเกษตรกรรมยั่งยืน วิเคราะห์ข้อมูล/ ย่อยข้อมูลเพื่อสื่อสารสู่สาธารณะ ประสานงานกับองค์กรภาคีเครือข่ายและเกษตรกรในพื้นที่ ช่วยเหลืองานอื่นๆในองค์กร… วุฒิการศึกษา/ transcript สำเนาบัตรประชาชน/ ทะเบียนบ้าน เอกสารอื่นๆ ถ้ามี มาที่ มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย) Email : หรือไปรษณีย์มาที่ 3/13 หมู่ 6 ซอยไทรม้า 22 (บางอ้อ 2) ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.ไทรม้า อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 02-057-3913 ตั้งตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 สิงหาคม 2561 Contact : chiangmai461@hotmail.com About Us เว็บไทยเอ็นจีโอ สนับสนุนการใช้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์และเผยแพร่แนวคิดวัฒนธรรมเสรี เนื้อหาในเว็บไซต์ไทยเอ็นจีโอดอทโออาจี ท่านสามารถเอาไปใช้งานได้เล…

11 August 2018 | 4:03 am งาน หางาน รับสมัครงาน

งานอื่นๆ

Comments

comments