นักวิจัย (Electronics)

งาน งานใหม่ นักวิจัย (Electronics)

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) – จังหวัดนนทบุรี – สมัครงานด้วยตัวเองในวันและเวลา ราชการที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 4 **** สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2980 6688 ต่อ 1134, 1133 ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) ติดต่อ : คุณอนุชา มงคลรัตน์ กระทรวงกลาโหม อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 4 เลขที่ 47/433 หมู่3 ตำบล บ้านใหม่ อำเภอ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 โทรศัพท์ :0-2980…/ เกียรติบัตร (ถ้ามี) 11. อื่นๆ เช่น สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ และ/หรือ นามสกุล, สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) โปรดกรอกแบบฟอร์มใบสมัครงานของทางสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศเท่านั้น โดยท่านสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครงานได้ที่ http://www.dti.or.th พร้อมแนบหลักฐานการสมัครงานผ่านทางอีเมล์ มาที่ recruitment@dti.or.th หรือ สมัครงานด้วยตัวเองในวันและเวลาราชการที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 4 กรณีผู้ที่ส่งใบเอกสารใบสมัครทางอีเมล์ให้ผู้สมัครส่งใบสมัครฉบับจริงพ…

18 December 2015 | 8:57 am งาน มองหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments