นักวิชาการขับเคลื่อนรณรงค์ด้านเศรษฐศาสตร์

งาน มองหางาน นักวิชาการขับเคลื่อนรณรงค์ด้านเศรษฐศาสตร์

ไทย – าตรีขึ้นไป ด้านเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีทักษะ ประสบการณ์ และความสามารถทำงานวิจัย เขียนรายงานวิชาการ โครงการ และการขับเคลื่อนรณรงค์ มีใจรักในการทำงานร่วมกับชุมชนท้องถิ่น สามารถลงพื้นที่ต่างจังหวัด และทำงานในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ (บางเวลา) มีความพร้อมที่จะใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน บทบาทหน้าที่ ทบทวนวรรณกรรม วิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย เอกสารวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการประเมินมูลค่าด้านการจัดการขยะ สิ่งแวดล้อม ท่องเที่ยว และสุขภาพ ทั้งภ…) สำเนาวุฒิการศึกษาสูงสุด บทคัดย่องานวิจัยหรือโครงการ ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) ที่ตั้งสำนักงาน / วิธีการสมัคร / เวลาในการรับสมัคร / สอบถามเพิ่มเติม ที่ตั้งสำนักงาน 16 (392 / 4) ซอยพหลโยธิน 24 แยก 6 ถนนพหลโยธิน เขตจอมพล แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 วิธีการสมัคร กรุณาส่งหลักฐานการสมัครงานมาที่ Email ssw.atthajariya@gmail.com การปิดรับสมัครงาน รับสมัครถึงวันที่ 12 เมษาคม 2559 หรือ ปิดสมัคร ก่อนเวลาที่กำหนด ในกรณีที่ได้ผู้ร่วมงานที่มีคุณบัติที่ สอ…

23 March 2016 | 6:11 am งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments