นักวิชาการติดตามและประเมินผล นักสื่อสารองค์กร นักวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์

งาน กำลังหางาน นักวิชาการติดตามและประเมินผล นักสื่อสารองค์กร นักวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์

สาทร, กรุงเทพฯ – นักวิชาการติดตามและประเมินผล นักสื่อสารองค์กร นักวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการ ประสงค์จะคัดเลือกบุคลากร รุ่นใหม่ ไฟแรง มีจิตสาธารณะเพื่อร่วมงานสร้างเสริมสุขภาพ จำนวน 3 ตำแหน่ง ดังนี้ นักวิชาการติดตามและประเมินผล 1 อัตรา (link การรับสมัคร ) นักสื่อสารองค์กร 1 อัตรา (link การรับสมัคร ) นักวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา (link การรับสมัคร ) ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัต…รงานบุคคล โทร 02-343-1500 ต่อ 3106 และสามารถติดตามข่าวสารการรับสมัครงานได้ที่ FB – Thai Health Recruitment Center หมดเขตรับสมัครวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560…

23 July 2017 | 6:09 am งาน มองหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments