นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ (พื้นที่ ๔ จังหวัดชายแดนใต้จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และจังหวัดสตูล)

หางาน งานใหม่ นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ (พื้นที่ ๔ จังหวัดชายแดนใต้จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และจังหวัดสตูล)

กรมที่ดิน – ภาคใต้ – Job information Reference Id: Bkp_0003088 Company: Position name: นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ (พื้นที่ ๔ จังหวัดชายแดนใต้จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และจังหวัดสตูล) Job location: , , , * Non-Thais allowed: No Job type: Permanent Vacancy: 4 Gender: Male or Female , Military status passed Age: non definite age Nationality: ไทย Job level: Officer Experience: N/A Education: Bachelor’s degree up Monthly salary range: 15,000 – 16,500 B Job field(s): Copy short url Press Control… + C to copy 0 0 Job description ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิชาการที่ดิน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ๑. ด้านการปฏิบัติการ (๑) ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวม และตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และทันสมัย สามารถสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (๒) ศึกษา วิเคราะห์ พิจารณา วินิจฉัย ให้คำปรึกษ…

1 June 2016 | 5:53 am งาน หางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments