นักวิชาการ/ผู้ชำนาญการด้านการพัฒนานโยบายสาธารณะระดับพื้นที่ , นักบริหารจัดการ(พนักงานโครงการ)

สมัครงาน งานใหม่ นักวิชาการ/ผู้ชำนาญการด้านการพัฒนานโยบายสาธารณะระดับพื้นที่ , นักบริหารจัดการ(พนักงานโครงการ)

ไทย – รับสมัครเพื่อนร่วมงานเพื่อร่วมอุดมการณ์“สานพลัง สร้างสุขภาวะ”ดูรายละเอียดตำแหน่งที่เปิดรับ คุณสมบัติในแต่ละตำแหน่ง ตามรายละเอียดตามแนบท้ายนี้ วิธีการสมัคร ผู้สนใจส่งใบสมัครพร้อมรูปถ่ายมาที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถนนติวานนท์ 14 หมู่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0-2832-9036 หรือ E-mail: recruitment ทั้งนี้สามารถdownload ใบสมัครได้ที่ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 กันยายน 2560 วิธีการคัดเลือก ดำเนินการโดยคณะกรรมการที่เล…คลื่อนเขตสุขภาพเพื่อประชาชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบ รวบรวมรูปธรรมความสำเร็จและบทเรียนในการประยุกต์ใช้เครื่องมือตาม พรบ.เพื่อเผยแพร่ คุณสมบัติทั่วไป อายุ 30 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาปริญญาโท ทางด้าน ศิลปศาสตร์ พัฒนาสังคม สาธารณสุขศาสตร์ นโยบายสาธารณะ รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมศาสตร์หรือสาขาต่างๆที่เกี่ยวข้อง มีความสามารถในการทำงานวิชาการ สังเคราะห์และสรุปประเด็นได้ดี มีความสามารถและประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการโครงการและประสานเครือข่ายมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี มีฉันทะและมีความพร้อม…

6 October 2017 | 7:24 am งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments