นักวิชาการพาณิชย์

สมัครงาน หางาน นักวิชาการพาณิชย์

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า – จังหวัดนนทบุรี – าหลักประกันทางธุรกิจ การขอรับอนุญาตเป็นผู้บังคับหลักประกัน ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารประกอบคำขอจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ การขอรับใบอนุญาต ต่ออายุใบอนุญาต เพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้บังคับหลักประกัน ศึกษาวิเคราะห์จัดทำและขออนุมัติโครงการอบรม/สัมมนา และดำเนินการจัดอบรม/สัมมนาให้แก่ผู้ประกอบการสถาบันการเงิน และประชาชนทั่วไป บันทึกและปรับปรุงข้อมูลผู้บังคับหลักประกัน รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย Qualification ได้รับวุฒิปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา สมัครทางอินเตอร์เน็ต: ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤ…Job information Reference Id: Bkp_0003035 Company: Position name: นักวิชาการพาณิชย์ Job location: Non-Thais allowed: No Job type: Contract Vacancy: 1 Gender: Male or Female , Military status passed Age: non definite age Nationality: ไทย Job level: Officer Experience: N/A Education: Bachelor’s degree up Monthly salary range: Not over 18,000 B Job field(s): Copy short url Press Control + C to copy 0 0 Job description ให้คำแนะนำ ปรึกษา ตอบข้อซักถามในการจดทะเบียนสัญญ…

17 May 2016 | 7:58 am งาน หางานใหม่ สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments