นักวิชาการเกษตร /เจ้าพนักงานการเกษตร

งาน งานใหม่ นักวิชาการเกษตร /เจ้าพนักงานการเกษตร

จังหวัดแม่ฮ่องสอน – รายละเอียดเกี่ยวกับธุรกิจ : นักวิชาการเกษตร ทำงานด้านการส่งเสริมการเกษตร วิทยากรถ่ายทอดเทคโนโลยีกรมพัฒนาที่ดิน งานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ..เป็นผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยพัฒนาที่ดิน และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย ทำงานในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่อยู่ :- , แม่ฮ่องสอน นักวิชาการเกษตร /เจ้าพนักงานการเกษตร หมวดงาน : เกษตร/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่ ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตร /เจ้าพนักงานการเกษตร อัตราที่รับ : 1 อัตรา เงินเดือน : 8000-10000 บาท/เดือน รายละเอียดงาน : ปฎิบัติงานในส่วนราชการด้านการจัดระบบอนุรักษ์ด…ินและน้ำ งานด้านการพัฒนาที่ดิน สำรวจดินในพืนที่ทำการเกษตร ทำแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน งานวิชาการด้านการจัดการดิน และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา สถานที่ปฏิบัติงาน : อำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน วุฒิขั้นต่ำ : ปวส. คุณสมบัติ : 1. เพศชายเท่านั้น และมีวุฒิการศึกษาทางด้านการเกษตร เรื่องทางดินจะพิจารณาเป็น 2. . สามารถขับรถยนต์ได้เป็นอย่างดี มีใบขับขี่รถยนต์ 3. มีความตั้งใจในการทำงานเป็นคนตรงต่อเวลา มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ ไม่เกี่ยงงานแบ่งแยกเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวเป็นอย่างดี 4. ม…

31 December 2016 | 11:25 pm งาน งานว่าง สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments