นักวิชาการเกษตร 3 จำนวน 1 อัตรา

สมัครงาน งานว่าง นักวิชาการเกษตร 3 จำนวน 1 อัตรา

กรุงเทพฯ – มัครทางอินเทอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 5- 25 พฤศจิกายน 2552 ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยเปิดที่เว็บไซต์ หัวข้อประกาศรับสมัครสอบแข่งขันครั้งที่ 1-2553 แล้วปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด (ค่าธรรมเนียมระดับ 2 ตำแหน่งละ 150 บาท ระดับ 3 ตำแหน่งละ 200 บาท และค่าธรรมเนียมธนาคาร 30 บาท) จำนวนตำแหน่ง(อัตรา) : 1 ช่วงเงินเดือน : ต่อรองได้ ประเภทการจ้างงาน : งานประจำ (Full time) ประสบการณ์อย่างน้อย : ไม่ระบุ ปี วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ : ปริญญาตรี เพศ : ทั้งชายและหญิง อายุ : 18 ถึง 35 สถานที่ทำงาน : กร…สนง.คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร นักวิชาการเกษตร 3 จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดของงาน : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก.) จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ดังต่อไปนี้ คุณสมบัติ : นักวิชาการเกษตร 3 (1 อัตรา) – วุฒิปริญญาตรี ทางการเกษตร ด้านการเกษตรทั่วไป (เน้นทางเทคโนโลยีการเกษตร ส่งเสริมการเกษตร พัฒนาการเกษตร) ด้านพืชศาสตร์ / พืชสวน ด้านปฐพีศาสตร์ / ปฐพีวิทยา ด้านกีฏวิทยาและโรคพืช วิธีการสมัคร เปิดรับส…

24 December 2016 | 8:19 am งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments