นักวิชาการเผยแพร่

สมัครงาน กำลังหางาน นักวิชาการเผยแพร่

พระนคร, กรุงเทพฯ – เป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ มีสถานะเทียบเท่ากับคณะ ดำเนินงานด้านการจัดโครงการฝึกอบรมทั่วประเทศ และต่างประเทศ ตำแหน่ง : นักวิชาการเผยแพร่ สถานที่ปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร อัตรา 1 อัตรา คุณสมบัติผู้สมัคร สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน (สาขานิเทศศาสตร์, สารสนเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวกับการผลิตสื่อและการเผยแพร่) มีความรู้ความสามารถ ทักษ…ะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง มีความรุ้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ Program Microsoft Office (Word, Excel, Power Point ฯลฯ), Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe In design ได้ดี หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีความคิดสร้างสรรค์ มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถปฏิบัติงานที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และศูนย์รังสิต ได้ มีความกระตือรือร้น มีไหวพริบ และสามารถตัดสินใจแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ ผู้สมัคร…

14 September 2015 | 10:48 pm งาน หางานใหม่ สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments