นักวิชาการ จำนวน 1 ตำแหน่ง ปฏิบัติงานประเด็นด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว

สมัครงาน กำลังหางาน นักวิชาการ จำนวน 1 ตำแหน่ง ปฏิบัติงานประเด็นด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว

จตุจักร, กรุงเทพฯ – นักวิชาการ จำนวน 1 ตำแหน่ง ปฏิบัติงานประเด็นด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ ( ) จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2537 ตามเจตนารมณ์ของ นายแพทย์สฤษดิ์วงศ์และคุณหญิงสดศรี วงศ์ถ้วยทอง โดยมีเป้าหมายสำคัญในการสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม พัฒนากระบวนการเรียนรู้และนวัตกรรมทางการศึกษา รวบรวมองค์ความรู้และศึกษาวิจัยในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสังคมไทย เปิดรับสมัคร…ารผลการวิจัย/ศึกษา/ทบทวนองค์ความรู้ และรายงานความก้าวหน้าของโครงการ/ชุดโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบ คุณสมบัติ * ปริญญาตรี ด้านการศึกษา และสังคมศาสตร์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการความรู้และงานวิจัย และติดต่อประสานงานภาคีเครือข่ายองค์กรภาครัฐและเอกชน อย่างน้อย 3 ปี ปริญญาโท ด้านการศึกษา และสังคมศาสตร์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการความรู้และงานวิจัย และติดต่อประสานงานภาคีเครือข่ายองค์กรภาครัฐและเอกชน อย่างน้อย 2 ปี ค่าตอบแทน ตั้งแต่ 18,000 บาทขึ้นไ…

14 July 2017 | 7:34 am งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments