นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (เคมี) – ประจำโรงงาน จ.ปราจีนบุรี

งาน ค้นหางาน นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (เคมี) – ประจำโรงงาน จ.ปราจีนบุรี

ตำบลบางแตน, อำเภอบ้านสร้าง, จังหวัดปราจีนบุรี – ร We offer attractive remuneration package and fringe benefits also providing the necessary things for the position : – Accident Insurance – Medical Treatment OPD/IPD – Provident Fund – Social Security – Company Performance Bonus – Annual Physical Check-up – Uniform – Training & Development Opportunity – Recreation Activities – มีหอพักพนักงาน – สวัสดิการรถตู้เดินทางไปกลับ ปราจีนบุรี – กรุงเทพ ทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ (Note : Benefits may be varied by position.) ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (เค…มี) – ประจำโรงงาน จ.ปราจีนบุรี รายละเอียดของงาน 1.ดูแลวิเคราะห์และตรวจสอบงานด้านสิ่งแวดล้อม ,คุณภาพน้้า ให้เป้นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 2.ดูแลและจัดทำข้อมูลด้าน MSDS ของโรงงานให้ครบถ้วนถูกต้อง และทันสมัยตลอดถึงให้คำแนะนำกับผู้ใช้งาน 3.ดำเนินงานในด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามระบบมาตรฐานสากลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องที่บริษัทฯมีการจัดทำ เช่น ISO14000 ,อื่นๆ เป็นต้น 4.ดำเนินการร่วมกับ จป.วิชาชีพ ให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานเคมีของบริษัทฯ 5.ปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมอื่น ตามที่รับม…

18 March 2017 | 11:44 pm งาน งานว่าง สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments