นักวิทยาศาสตร์ (จ.นครปฐม)

สมัครงาน กำลังหางาน นักวิทยาศาสตร์ (จ.นครปฐม)

บุญรอดบริวเวอรี่ – จังหวัดนครปฐม – งงานอาหารอย่างน้อย 0-3 ปี สถานที่ปฏิบัติงาน : 99 หมู่ 10 ต.บัวปากท่า อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130 Tel. 034-245-600…หน้าที่และความรับผิดชอบ วิเคราะห์และควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ,สารเคมี และผลิตภัณฑ์ระหว่างขั้นตอนการบรรจุ รวมถึงผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ดูแลรักษาอุปกรณ์/เครื่องมือในหน่วยงานให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่ที่รับผิดชอบ ให้ความร่วมมือกับกิจกรรมของบริษัท และปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีอาหาร,วิทยาศาสตร์การอาหาร,เคมี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ชาย/เพศหญิง อายุระหว่าง 22-30 ปี (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) ประสบการณ์ด้านงานห้อง Lab โร…

27 August 2015 | 5:15 am งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments