นักวิทยาศาสตร์ (ปฎิบัติงาน จ.สงขลา)

รับสมัครงาน กำลังหางาน นักวิทยาศาสตร์ (ปฎิบัติงาน จ.สงขลา)

จังหวัดสงขลา – on performance) ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ (ปฎิบัติงาน จ.สงขลา) รายละเอียดของงาน – ทำการทดสอบน้ำดี , น้ำเสีย จากตัวอย่างที่เก็บมา – ทำการวิเคราะห์ผลน้ำดี , น้ำเสีย ให้ได้ตามเกณฑ์ที่ลูกค้ากำหนด – ทดสอบตัวกระทำทางเคมี และบันทึกผลการทดลองพร้อมกับทำให้เป็นมาตรฐาน – ใช้เครื่องมือที่มีความเที่ยงตรง และซอฟท์แวร์ที่มีมาตรฐานในการวิเคราะห์ และตีค่าข้อมูลต่างๆ – ปฏิบัติภารกิจอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย สถานที่ปฏิบัติงาน บริษัท เซฟสกิน เมดดิคอล แอนด์ ไซเอนทิฟิก (ประเทศไทย) จำกัด ตำบลปริก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา…ร – ชุดฟอร์มพนักงาน – สหกรณ์ออมทรัพย์ – เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย – อุปกรณ์ความปลอดภัย – กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ – ประกันสังคม Social insurance – ประกันสุขภาพและประกันชีวิต Medical & Life insurance – การตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน – การฉีดวัคซีน Vaccinations (บางตำแหน่ง) – สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม – ทุนการศึกษา – ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง – ลาพักร้อนประจำปี 8 วัน – เบี้ยเลี้ยง – โบนัสราย 3 เดือน – การตรวจสุขภาพประจำปี Annual health check – โบนัส (พิจารณาตามผลการปฏิบัติงาน) Bonuses (based…

10 September 2017 | 10:58 pm งาน งานว่าง รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments