นักวิเคราะห์และบริหารโครงการ / นักวิชาการติดตามและประเมินผล

หางาน งานใหม่ นักวิเคราะห์และบริหารโครงการ / นักวิชาการติดตามและประเมินผล

ไทย – Organization : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร Date : 4 Jun 2018 View : 905 Deadline : 21 / June / 2018 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการ ประสงค์จะคัดเลือกบุคลากร รุ่นใหม่ ไฟแรง มีจิตสาธารณะเพื่อร่วมงานสร้างเสริมสุขภาพ หลายตำแหน่ง ดังนี้ นักวิเคราะห์และบริหารโครงการ จำนวน 1 อัตรา ประจำ สำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ (สำนัก 9) (link การรับสมัคร ) นักวิชาการติดตา…หาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 หรือส่งมาที่อีเมล สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายชนะภัย อดิเรกศิวกุล ฝ่ายบริหารงานบุคคล โทร 02-343-1500 ต่อ HR และสามารถติดตามข่าวสารการรับสมัครงานได้ที่ FB – Thai Health Recruitment Center Contact : recruit@thaihealth.or.th Contact : recruit@thaihealth.or.th About Us เว็บไทยเอ็นจีโอ สนับสนุนการใช้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์และเผยแพร่แนวคิดวัฒนธรรมเสรี เนื้อหาในเว็บไซต์ไทยเอ็นจีโอดอทโออาจี ท่านสามารถเอาไปใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องขออนุญาต เพียงท่านระบุที่มา…

21 June 2018 | 6:56 am งาน มองหางาน รับสมัครงาน

งานอื่นๆ

Comments

comments