นักวิเคราะห์และบริหารโครงการ นักตรวจสอบภายใน นักการเงิน นักพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ และนักสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม

สมัครงาน มองหางาน นักวิเคราะห์และบริหารโครงการ นักตรวจสอบภายใน นักการเงิน นักพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ และนักสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม

ไทย – นักวิเคราะห์และบริหารโครงการ นักตรวจสอบภายใน นักการเงิน นักพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ และนักสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการ ประสงค์จะคัดเลือกบุคลากร รุ่นใหม่ ไฟแรง มีจิตสาธารณะเพื่อร่วมงานสร้างเสริมสุขภาพ หลายตำแหน่ง ดังนี้ นักวิเคราะห์และบริหารโครงการ จำนวน 6 อัตรา (link การรับสมัคร ) นักตรวจสอบภายใน จำนวน 2 อัตรา (link การรับสมัคร ) นักการเงิน จำนวน 1 อัตรา (link การรับสมัคร ) นักบริหารนโยบายและยุทธศาสตร…์ (ด้านนโยบายทางการเงิน) จำนวน 1 อัตรา (link การรับสมัคร ) นักบริหารนโยบายและยุทธศาสตร์ (ด้านบริหารความเสี่ยง) จำนวน 1 อัตรา (link การรับสมัคร ) นักสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม จำนวน 2 อัตรา (link การรับสมัคร ) ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ และดาวโหลดใบสมัครได้ที่ link ด้านบน หรือ link รวม หมดเขตรับสมัคร วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560 **ผู้สมัครทุกตำแหน่งต้องไม่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ และดูแลสุขภาพตัวเองดี** **ผู้เคยทำงานอาสาสมัครหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณะจะได้ร…

17 July 2017 | 12:07 am งาน หางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments