นักวิเคราะห์โครงการ

สมัครงาน งานใหม่ นักวิเคราะห์โครงการ

Bangkok Bank Public Company Limited – สีลม, บางรัก, กรุงเทพฯ – Silom Bangkok N/A เงินเดือน (THB) ทักษะภาษาญี่ปุ่น : None ทักษะภาษาอังกฤษ : Good คุณสมบัติผู้สมัคร สัญชาติ : Thai เพศ : N/A อายุ : N/A ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ประเภทของการทำงาน : งานประจำ ประสบการณ์การทำงาน : 5 ปี จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง รายละเอียด หน้าที่ความรับผิดชอบ : พัฒนาและดูแลกำกับแผนการทำงานและงานของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างต่อเนื่อง ทำโปรแกรม Governance definition, จัดการและประสานงาน ทำโปรแกรมการจัดการการสื่อสาร แยกแยะและจัดหาทรัพย…ากรพื้นฐานสำหรับปัญหาต่างๆ, ความเสี่ยง, การเปลี่ยนแปลงสถานะ หลีกเลี่ยงผลกระทบต่อการทำงาน พัฒนา เป็นผู้นำและกระตุ้นให้สมาชิกในทีมผู้ใต้บังคับบัญชาทำงานได้กว้างขึ้นจนไปสู่เป้าหมาย แยกแยะและจัดการกับปัญหา, ความเสี่ยง, การเปลี่ยนแปลงสถานะ, หลีกเลี่ยงผลกระทบต่อการทำงาน คุณสมบัติพิเศษ: มีประสบการณ์ในด้าน Project management และ execution มีทักษะในการคิดวิเคราะห์, การวางแผนเชิงกลยุทธ์, ขยันและมีความละเอียดรอบคอบ มีทักษะการจัดการที่ดี สามารถเติบโตได้ในสภาพแวดล้อมการทำงานที่เป็นอิสระ มีทักษะการสื่อส…

28 December 2016 | 8:50 am งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments