นักวิเคราะห์ / ฝ่ายนโยบาย แผนงาน และงบประมาณ

สมัครงาน หางาน นักวิเคราะห์ / ฝ่ายนโยบาย แผนงาน และงบประมาณ

อำเภอคลองหลวง, จังหวัดปทุมธานี – ขออภัย ไม่พบอีเมลของคุณใน Facebook กรุณาคลิ๊กตามลิงก์ด้านล่างเพื่อลงทะเบียนเข้าสู่ระบบด้วยอีเมล ยินยอมและตกลงตาม ของ Jora กำลังนำคุณเข้าสู่ระบบ.. กำลังโหลดหน้าเว็บ.. นักวิเคราะห์ / ฝ่ายนโยบาย แผนงาน และงบประมาณ CO คลองหลวง นักวิเคราะห์/ฝ่ายนโยบาย แผนงาน และงบประมาณ วันที่ประกาศ11/10/2018 เพศ: ไม่ระบุ จำนวน: 1คน อายุ: ตั้งแต่ 26 ปี ขึ้นไป ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ขึ้นไป สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ปร…ะสบการณ์ : ตั้งแต่ 0 ถึง 2 ปี ด้าน : การวิเคราะห์นโยบาย แผนงาน และประเมินผล ทักษะความสามารถพิเศษ : 1. ทักษะในการบันทึกการประชุม การเขียนสรุปความ การเขียนรายงาน และสื่อสารภาษาอังกฤษระดับปานกลาง หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1. รวบรวม วิเคราะห์ และตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ข้อมูลผลงาน ข้อมูลแผนงาน ทั้งภายใน และภายนอกองค์กร 2. ประสานงานภายใน สวทช. กับผู้เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เกิดกระบวนการจัดทำแผน ตรวจสอบ และประเมินผล 3. จัดเตรียมข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อประกอบการจัดท…

13 October 2018 | 7:47 am งาน มองหางาน สมัครงาน

งานอื่นๆ

Comments

comments