นักศึกษาฝึกงาน บัญชีและการเงิน (มิถุนายน ถึง กรกฎาคม 2561)

งาน กำลังหางาน นักศึกษาฝึกงาน บัญชีและการเงิน (มิถุนายน ถึง กรกฎาคม 2561)

จังหวัดระยอง – ดือน/ค่าตอบแทน 300 บาท / วัน ประสบการณ์ – เวลาในการทำงาน วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (7.30 น. – 16.40 น.) รายละเอียดงาน งานตรวจสอบภายใน และ บริหารความเสี่ยง งานบัญชี Payable, Receivable, Tax เป็นต้น งาน Fix Asset งาน Inventory คุณสมบัติผู้สมัคร ศึกษาอยู่ระดับชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป เกรดเฉลี่ยสะสม 2.5 ขึ้นไป มีความรับผิดชอบ ชอบความท้าทาย มีความซื่อสัตย์ สวัสดิการ อาหารกลางวันฟรี สำหรับนักศึกษาที่ปฏิบัติงานที่โรงงานระยอง รถรับส่ง สำหรับนักศึกษาที่ปฏิบัติงานที่โรงงานระยอง สถานที่ปฏ…ศูนย์การผลิตรถยนต์แห่งนี้ได้รับการออกแบบ ตามศูนย์การผลิตรถยนต์ต้นแบบของ เจนเนอรัล มอเตอร์ส ที่เมืองไอเซนนาร์ค ประเทศเยอรมนี ซึ่งได้ชื่อว่า เป็นศูนย์การผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เทคโนโลยีล้ำสมัยที่ได้รับการติดตั้งภายในศูนย์การผลิตรถยนต์ จีเอ็ม ประเทศไทย ทำให้ศูนย์ฯแห่งนี้กลายเป็นศูนย์การผลิตที่ทันสมัยที่สุดในประเทศไทยและดีที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก และของโลก สมัครงานนี้ ตำแหน่ง บัญชี จำนวน (อัตรา) หลายอัตรา GPA 2.5 วันที่ลงประกาศ 22 พ.ย. 2017 เงินเ…

24 November 2017 | 8:54 am งาน งานว่าง สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments