นักสังคมสงเคราะห์

หางาน กำลังหางาน นักสังคมสงเคราะห์

ไทย – นักสังคมสงเคราะห์ สหทัยมูลนิธิรับนักสังคมสงเคราะห์ 4 ตำแหน่ง สหทัยมูลนิธิเป็นองค์กรพัฒนาเด็กเอกชน ก่อตั้งเมื่อปี 2519 ให้ความช่วยเหลือเด็กและครอบครัวที่ประสบปัญหาตามหลักวิชาการและหลักสิทธิเด็ก โดยมุ่งที่จะให้เด็กเติบโตอย่างผาสุกในครอบครัว ป้องกันการทอดทิ้งเด็ก ผ่านบริการฟื้นฟูสภาพครอบครัว ช่วยเหลือหญิงตั้งครรภ์ไม่พร้อม เพื่อให้ครอบครัวได้ดูแลเด็กอย่างเหมาะสม มีบริการรับฝากเลี้ยงในรูปแบบครอบครัวอุปถัมภ์ เพื่อป้องกันการเข้าสู่สถานสงเคราะห์ และบริการครอบครัวบุญธรรมเพื่อป้องกันการเป็นกำพร้า… สถานภาพ พนักงานประจำ/เต็มเวลา เวลาปฏิบัติงาน วันจันทร์- ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 1.ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ โครงการ กลุ่มสวัสดิการครอบครัว (1 คน)ครอบครัวอุปถัมภ์ (2 คน) ครอบครัวบุญธรรม(1 คน) พื้นที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพ ระยะเวลาทดลองงาน 4 เดือน เงินเดือน ทดลองงาน 13,740 บาท ผ่านทดลองงาน 15,240 บาท ลักษณะงาน นักสังคมสงเคราะห์ประจำกลุ่มงานสวัสดิการครอบครัว ทำหน้าที่ช่วยเหลือสนับสนุนครอบครัวที่มีวิกฤต เช่น หญิงตั้งครรภ์ไม่พร้อม แม่เลี้ยงเดี่ยว ครอบครัวที่เด็กมีความเสี่ยงในการถูกปล่อย…

23 July 2017 | 7:51 am งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments