นักสังคมสงเคราะห์

สมัครงาน งานว่าง นักสังคมสงเคราะห์

ตำบลและ, อำเภอทุ่งช้าง, จังหวัดน่าน – ตำบลบ้านแห, อำเภอเมืองอ่างทอง, จังหวัดอ่างทอง – วามคลี่คลายด้านสุขภาพจิต และการวางอนาคตของเด็กโดยเก็บข้อมูลจากเด็ก และให้เด็กได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นหรือมีส่วนร่วมมากที่สุด ทั้งนี้ให้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสำคัญ ทีมงานจะต้องมีส่วนในการหาข้อสรุป หรือการวางอนาคตของเด็กร่วมกัน และหากข้อสรุปหรือการวางอนาคตของเด็ก ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสถานภาพของเด็กหรือครอบครัว หรือเกี่ยวโยงกับประเด็นทางกฎหมาย ต้องเชิญให้ตัวแทนของฝ่ายช่วยเหลือเข้าร่วมพิจาณาด้วยเสมอ เป็นตัวกลางในการฟื้นฟูสัมพันธภาพระหว่างเด็กกับครอบครัวต้องมีแผนงาน/โครงการที่จะกระตุ้นให้คร…นักสังคมสงเคราะห์ JOB DESCRIPTION นักสังคมสงเคราะห์ สถานสงเคราะห์เอกชนบ้านแห่งความหวัง มูลนิธิบ้านแห่งความหวัง Background สถานสงเคราะห์เด็กเอกชนบ้านแห่งความหวัง หรือ มูลนิธิบ้านแห่งความหวัง เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ ที่ได้รับเงินทุนสนับสนุนจาก LA CHAINE DE L’ESPOIR ประเทศฝรั่งเศส ได้จัดตั้งขึ้นและจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเป็นสถานสงเคราะห์เด็กเอกชน เมื่อปี พ.ศ.2552 โดยใช้เป็นที่พักพิงสำหรับเด็กชายและเด็กหญิงในวัยเรียน ที่มีอายุระหว่าง 6 -18 ปี สถานสงเคราะห์เด็กเอกชนบ้านแห่งความหวังเ…

20 August 2017 | 6:55 am งาน มองหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments