นักเทคนิคการแพทย์ (โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา) ด่วน

งาน งานใหม่ นักเทคนิคการแพทย์ (โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา) ด่วน

จังหวัดสมุทรปราการ – กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group ) โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต ชั้น 2 อาคาร C เป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำขนาด 100 เตียง อยู่ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ มีแพทย์เฉพาะทางทุกสาขามีเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยเป็นโรงพยาบาลเอกชนในสมุทรปราการที่ให้บริการผู้ป่วยมะเร็งทางเลือกโดยใช้เครื่อง Hifu และศูนย์รักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ได้ผ่านการตรวจคุณภาพโรงพยาบาล HA และ JCI นักเทคนิคการแพทย์ (โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา) ด่วน -งานตรวจวิเคราะห์ทางห้อง…. อายุ 22-30 ปี 3. จบปริญญาตรี เทคนิคการแพทย์ 4. มีใบประกอบโรคศิลปะ 5. ใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมพื้นฐานได้ 6. ถ้ามีความรู้โปรแกรม Access จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ หมายเหตุ : มีปรับเงินเดือนประจำปี มีโบนัสทุกปี ส่งฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ตลอด สวัสดิการดีมีความมั่นคง สถานที่ปฏิบัติงาน : รวมแพทย์ฉะเชิงเทรา จังหวัด : สมุทรปราการ วิธีการรับสมัครงาน : 1.ติดต่อแผนกบุคคลโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต ชั้น 2 อาคาร C เลขที่ 90/5 ม.13 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทปราการ เบอร์โทรศัพท์ 02-7389900 ต่อ2225…

19 March 2019 | 7:10 am งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

งานอื่นๆ

Comments

comments