นักเทคนิคการแพทย์ (Part time) ประจำ รพ.พานาซี พระราม2 – สมุทรสาคร ด่วน

สมัครงาน มองหางาน นักเทคนิคการแพทย์ (Part time) ประจำ รพ.พานาซี พระราม2 – สมุทรสาคร ด่วน

บริษัท พานาซี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด – จังหวัดสมุทรสาคร – จากการใช้ชีวิตนั้น ร่างกาย จะสามารถผ่านพ้น และเกิดการซ่อมแซม หรือถดถอยเข้าสู่กลไกการเกิดโรคเรื้อรังที่เกิด จากความเสื่อม ในทางกลับกันร่างกายสามารถสร้างศักายภาพ ที่พัฒนาป้องกันความเสื่อมได้ ปัจจัยสำคัญในศักายภาพของการพัฒนานั้น คือ องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมรอบๆเซลล์ หรือแมดทริก นักเทคนิคการแพทย์ (Part time) ประจำ รพ.พานาซี พระราม2 – สมุทรสาคร ด่วน! 1. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้เพื่อตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ 2. เจาะเลือด สารคัดหลั่งต่างๆ ชิ้นเนื้อ ของผู้ป่วย เพื่อนำไป… เทคนิคการแพทย์ 3. ผ่านงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์อย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป 4. ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 5. หากเป็นคนในพื้นที่ พระราม2 – สมุทรสาคร จะพิจารณาเป็นพิเศษ 6. เป็นคนบุคลิคกภาพดี สุขภาพร่างกายแข็งแรง 7. ***ยินดีผู้ไม่มีประสบการณ์ และนักศึกษาจบใหม่*** สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาล พานาซี สาขาพระราม 2 – (สมุทรสาคร) จังหวัด : สมุทรสาคร วิธีการรับสมัครงาน : คุณสุรีย์รัตน์ สุขวัจนี เจ้าหน้าที่บุคคล โทร 02-452-2999 E-Mail : Sukwatjanee_sureerat@hotmail.com ติดต่อได้ที่…

17 November 2018 | 5:19 am งาน หางาน สมัครงาน

งานอื่นๆ

Comments

comments