นักแปล (อังกฤษ-ไทย และ เยอรมัน-ไทย)

รับสมัครงาน ค้นหางาน นักแปล (อังกฤษ-ไทย และ เยอรมัน-ไทย)

ไทย – vacation days per year Full-time ad part-time jobs ตำแหน่ง : นักแปล (อังกฤษ-ไทย และ เยอรมัน-ไทย) รายละเอียดของงาน ตำแหน่ง: นักแปล (อังกฤษ ไทย) และ (เยอรมัน ไทย) สถานที่ทำงาน: บ้าน ชั่วโมงการทำงาน: 8.5 ชั่วโมงต่อวัน (9.00 น. ถึง 17.30 น.) ลักษณะการจ้างงาน: พนักงานประจำ ปริมาณงาน: เป้าหมายต่อวัน การแปล 2,500 คำต่อวัน การตรวจทาน 5,000 คำต่อวัน การพิสูจน์อักษร 8 ชั่วโมงต่อวัน ปริมาณงานส่วนเกิน: หากงานที่ทำได้ต่อเดือนเกิน 52,500 คำ (ปริมาณงานรวม) ปริมาณงานที่เกินมานั้นจะได้รับค่าต…อบแทนโดยคำนวณจากอัตราต่อคำปกติ (เงินเดือนหารด้วยปริมาณงานรวม) คูณ 1.2 วันหยุด: วันหยุด 21 วันต่อปีหลังจากระยะเวลาทดลองงาน วันหยุดนักขัตฤกษ์ ระยะเวลาทดลองงาน:สามเดือนแรก สัญญาการจ้างงาน: หนึ่งปีและต่ออายุจนกว่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดหรือทั้งสองฝ่ายจะยุติโดยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้อีกฝ่ายทราบล่วงหน้าเป็นเวลาหนึ่งเดือน สถานที่ปฏิบัติงาน ทำงานที่บ้าน ไม่ต้องเข้าออฟฟิศ จังหวัดกรุงเทพมหานคร อัตรา เงินเดือน 3-4 15,000 – 23,500 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และผลการทดสอบ คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย – หญิง ไม่จำ…

25 November 2016 | 11:41 pm งาน หางานใหม่ สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments