นักโภชนาการ (วิภารามสมุทรสาคร)

รับสมัครงาน งานใหม่ นักโภชนาการ (วิภารามสมุทรสาคร)

บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด – จังหวัดสมุทรสาคร – บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการต่อผู้ป่วย นักโภชนาการ (วิภารามสมุทรสาคร) 1.ดูแลจัดรายการอาหารให้เหมาะสมกับโรคของผู้ป่วย 2.คำนวณค่าอาหารในแต่ละวันของผู้ป่วย อัตรา 1 เงินเดือน ตามโครงสร้าง คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. 1. เพศหญิงเท่านั้น 2. 2. อายุไม่เกิน 30 ปี 3. 3. วุฒิปริญญาตรี สาขาอาหารและโภชนาการโดยตรง สถานที่ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลวิภาราม จังหวัด สมุทรสาคร วิธีการรับสมัครงาน 1.ติดต่อกรอกใบสมัครด้วยตนเองที่ชั้น 14 ฝ่ายบุคคล วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00… – 16.00 น. 2.ส่ง Resume มาที่ HR@VIBHARAM.COM กรุณาแต่งกายสุภาพในการติดต่อเพื่อสมัครงาน และเตรียมเอกสารการสมัครดังต่อไปนี้ 1.รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 2.สำเนาบัตรประชาชน 3.สำเนาทะเบียนบ้าน 4.เอกสารแสดงวุฒิการศึกษา Transcript,ปริญญาบัตร 5.ใบผ่านงาน(ถ้ามี) 6.ใบอนุญาติประกอบวิชาชีพ (เฉพาะวิชาชีพ) 7.ใบแสดงสถานภาพทางทหาร (เฉพาะผู้ชาย) 8.วุฒิบัติการอบรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด ติดต่อ : แผนกบุคคล 2677 ซ.พัฒนาการ 51 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เข…

6 September 2015 | 1:36 am งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments