นักโภชนาการ

รับสมัครงาน ค้นหางาน นักโภชนาการ

ราษฎร์บูรณะ, กรุงเทพฯ – รายละเอียดตำแหน่งงาน เฮอเบิล อินทิกริตี้ Herbal Integrity เป็นธุรกิจค้าปลีกสินค้าอุปโภค – บริโภค ที่เป็นสมุนไพร เพื่อสุขภาพ ซึ่งดำเนินธุรกิจมากว่า 17 ปี ปัจจุบันต้องการผู้ร่วมงานที่มีศักยภาพ เข้ามาร่วมบริหารองค์การจำนวนมาก เพื่อรองรับการขยายตัวขององค์การ นักโภชนาการ รายละเอียดตำแหน่งงาน ชื่องาน : นักโภชนาการ สาขาอาชีพ : ตำแหน่ง : ลักษณะงาน : คุณสมบัติผู้สมัคร : คุณสมบัติ : 1. วุฒิปริญญาตรีทางด้านอาหารและโภชนาการ 2. ประสบการณ์ 2 ปีในตำแหน่งโภชนากร 3. ต้องมีใบ…ประกาศนียบัตรวิชาชีพนักโภชนาการจากสมาคมนักโภชนาการแห่งประเทศไทย 4. ต้องสามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานได้เป็นสำคัญ 5. ความเข้าใจในตัวบทกฎหมายเกี่ยวกับอาหารปลอดภัย, OHS เป็นอย่างดี 6. มีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ MS Office ได้เป็นอย่างดี 7. สร้างแรงจูงใจตนเอง มีความมั่นใจในตัวเอง ซื่อสัตย์และมีความยืดหยุ่น 8. จรรยาบรรณในวิชาชีพ รายละเอียดงาน : หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1. แนะนำและให้ความรู้พื้นฐานในการแก้ปัญหาด้านสุขภาพ และความปลอดภัยของอาหารและเครื่องดื่มที่ลูกค้าเข้ารับบริการได้อย่างถูกต้อง…

12 October 2015 | 2:25 am งาน หางานใหม่ สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments