นิติกร ( รับ 2 อัตรา ประจำที่ จ.ชัยภูมิ จ.กาฬสินธุ์ ) 2 ตำแหน่ง

หางาน หางาน นิติกร ( รับ 2 อัตรา ประจำที่ จ.ชัยภูมิ จ.กาฬสินธุ์ ) 2 ตำแหน่ง

จังหวัดชัยภูมิ – จังหวัดกาฬสินธุ์ – งานกฎหมาย 2 – 10 ปี ได้รับใบอนุญาตในการเป็นทนายความ มีทักษะในการเจรจา และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ดูต่อ ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิชาที่ต้องการ นิติศาสตร์ ประสบการณ์การทำงาน 2 ปี ลักษณะการว่าจ้าง งานประจำ, งานเต็มเวลา ต้องการด่วน? ไม่ อัตรา (ตำแหน่ง) ที่เปิดรับ 2 ตำแหน่ง ประเภทของงาน งานบริการเฉพาะทาง งานกฎหมาย ระดับของตำแหน่งงาน ระดับหัวหน้างาน/ฝ่าย/แผนก พื้นที่ปฏิบัติงาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ชัยภูมิ และจ.กาฬสินธุ์ อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ อัตราเงินเดือน ช่วงเงินเ…ตรวจสอบเอกสารสัญญาซื้อขายอ้อยสดและสัญญาค้ำประกัน ตรวจสอบเอกสารหลักทรัพย์ ติดตามหนี้สินชาวไร่ ติดตามหนี้สิน โดยการนำหลักทรัพย์มาชำระหนี้ ตรวจสอบการยืม/ถอน/เปลี่ยนหลักทรัพย์ ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติงานรวมถึงข้อกำหนดต่างๆที่องค์กรกำหนดไว้ตามระบบ ISO9001. ISO22000, ISO14001 ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายกับหน่วยงานของบริษัท และดำเนินเรื่องของการจดทะเบียนธุรกิจหรือบริษัท ดำเนินคดีทางศาลและข้อพิพาทต่างๆ คุณสมบัติผู้สมัคร ปริญญาตรี-โท สาขานิติศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ทางด้าน…

8 September 2015 | 12:27 am งาน งานว่าง รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments