นิติกร

สมัครงาน มองหางาน นิติกร

กรุงเทพฯ – ามรับผิดชอบของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 คือ จังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร ร้อยเอ็ด มุกดาหาร นครพนม ศรีสะเกษ และอำนาจเจริญ ก่อนวันเปิดรับสมัครไม่น้อยกกว่า 60 วัน ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 เลขที่ 190 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 มีนาคม 2553 ในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้ ผู้สมัครมีสิทธิสมัครสอบได้เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 1. นิติกร ค่าตอบแทน 9,530 บาท วุฒิปริญญาตรี ทางนิติศาสตร์ 2. นักวิชาการเงินแ…อบแทน 9,530 บาท วุฒิปริญญาตรี ทางนิติศาสตร์ 2. นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป วุฒิปริญญาตรี ทางบัญชี ทางพาณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ – เป็นผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 คือ จังหวัดสุราษฏร์ธานี ระนอง พังงา นครศรีธรรมราช ชุมพร กระบี่ และภูเก็ต ก่อนวันเปิดรับสมัครไม่น้อยกว่า 60 วัน ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 เลขที่ 3 ซ.ท่าทราย ถ.ธราธิบดี 7 ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุรา…

9 February 2017 | 4:02 am งาน หางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments