บริการเจ้าหน้าที่พัสดุช่าง (Technical Supplies Officer)

หางาน หางาน บริการเจ้าหน้าที่พัสดุช่าง (Technical Supplies Officer)

กรุงเทพฯ – บริษัท แบ๊กส์ บริการภาคพื้น จำกัด บริษัท แบ๊กส์ บริการภาคพื้น เป็นบริษัทฯ ที่ให้บริการ งานภาคพื้น ในสนามบินต่างๆทั่วประเทศ จำนวน 12 สนามบิน ได้แก่ สนามบินแม่ฮ่องสอน สนามบินเชียงราย สนามบินเชียงใหม่ สนามบินลำปาง สนามบินสุโขทัย สนามบินดอนเมือง สนามบินอู่ตะเภา สนามบินตราด สนามบินสมุย สนามบินภูเก็ต สนามบินกระบี่ และสนามบินหาดใหญ่ โดยมีลูกค้าเป็นสายการบินต่างๆ รายละเอียดงาน ตำแหน่งงาน : บริการเจ้าหน้าที่พัสดุช่าง (Technical Supplies Officer) อัตราที่รับ : 4 อัตรา รูปแบบงาน : พนักง…บถ้วน ติดตามทวงถามเมื่อเลยกำหนดเวลาการส่งคืน 4.ดูแล บำรุงรักษา แก้ไขปัญหาเบื้องต้นของเครื่องมือและอุปกรณ์ ส่งซ่อมเมื่ออุปกรณ์ชำรุด เก็บประวัติการดูแลและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ 5.แนะนำการใช้งาน การเก็บและการขนย้ายเครื่องมือที่ถูกวิธี ลดความเสียหายของอุปกรณ์และเครื่องมือ คุณสมบัติ : 1.เพศหญิงหรือชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น) 2.มีอายุระหว่าง 20 ปีขึ้นไป จบการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ป.ว.ส) สาขาช่างไฟฟ้า โทรคมนาคม ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 3.ม…

1 April 2017 | 7:51 am งาน งานว่าง รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments