บริษัทสยามฟิวเจอร์ฟาร์ม จำกัดรับสมัคร เจ้าหน้าที่ธุรการ อัตรา 2 ตำแหน่ง

งาน กำลังหางาน บริษัทสยามฟิวเจอร์ฟาร์ม จำกัดรับสมัคร เจ้าหน้าที่ธุรการ อัตรา 2 ตำแหน่ง

บริษัทสยามฟิวเจอร์ฟาร์ม จำกัด – จังหวัดเชียงราย – ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 2 อัตรา สถานที่ปฏิบัติงาน อ.แม่จัน จ.เชียงราย คุณสมบัติ – เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป – วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี , สาขาการจัดการ , สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง – เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 – สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี – สามารถปฏิบัติงาน ที่ อ. แม่จัน จ. เชียงราย ได้ รายละเอียดของงาน – บันทึกข้อมูล , จัดเก็บเอกสาร – ติดตามงาน และรายงานแก่ผู้บังคับบัญชา – รับผิดชอบตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา อัตราเงินเดือน… – ตามโครงสร้างของบริษัทฯ และประสบการณ์ สวัสดิการ – ประกันสังคม – บ้านพัก – อื่นๆ วิธีการสมัคร 1. ทาง E-mail กรุณา Scan เอกสารการสมัครงาน ประวัติการทำงาน หนังสือผ่านงาน หลักฐานการศึกษาและเอกสารทุกประเภท ที่ใช้ประกอบการสมัครงานอื่นๆ ส่ง Mail มาที่ Hr 2. ทางไปรษณีย์ กรุณาส่ง เอกสารการสมัครงาน ประวัติการทำงาน หนังสือผ่านงาน หลักฐานการศึกษาและเอกสารทุกประเภท ที่ใช้ประกอบการสมัครงานอื่นๆ มาที่ บริษัทสยามฟิวเจอร์ฟาร์ม จำกัด เลขที่ 112 หมู่ 3 ตำบลแม่คำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240 โท…

19 January 2016 | 2:24 am งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments