บริษัทสยามฟิวเจอร์ฟาร์ม จำกัด รับสมัคร หัวหน้าส่วนงานคัดบรรจุ , ธุรการประจำสำนักงาน เชียงราย ด่วน

หางาน งานใหม่ บริษัทสยามฟิวเจอร์ฟาร์ม จำกัด รับสมัคร หัวหน้าส่วนงานคัดบรรจุ , ธุรการประจำสำนักงาน เชียงราย ด่วน

บริษัทสยามฟิวเจอร์ฟาร์ม จำกัด – จังหวัดเชียงราย – 2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 2 อัตรา สถานที่ปฏิบัติงาน จ.เชียงราย คุณสมบัติ – เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป – วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี , สาขาการจัดการ , สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง – เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 – สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี – สามารถปฏิบัติงาน ที่ จ.เชียงราย รายละเอียดของงาน – บันทึกข้อมูล , จัดเก็บเอกสาร – ติดตามงาน และรายงานแก่ผู้บังคับบัญชา – รับผิดชอบตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา อัตราเงินเดือน – ตามโครงสร้างของบริษัทฯ… และประสบการณ์ สวัสดิการ – ประกันสังคม – ที่พัก – อื่นๆ วิธีการสมัคร 1. ทาง E-mail กรุณา Scan เอกสารการสมัครงาน ประวัติการทำงาน หนังสือผ่านงาน หลักฐานการศึกษาและเอกสารทุกประเภท ที่ใช้ประกอบการสมัครงานอื่นๆ ส่ง Mail มาที่ Hr 2. ทางไปรษณีย์ กรุณาส่ง เอกสารการสมัครงาน ประวัติการทำงาน หนังสือผ่านงาน หลักฐานการศึกษาและเอกสารทุกประเภท ที่ใช้ประกอบการสมัครงานอื่นๆ มาที่ บริษัทสยามฟิวเจอร์ฟาร์ม จำกัด เลขที่ 112 หมู่ 3 ตำบลแม่คำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240 โทร. 053-665866 , 053-779399…

11 July 2016 | 12:30 am งาน มองหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments