บริษัทเชียงรายแลนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด รับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง (ด่วน)

สมัครงาน มองหางาน บริษัทเชียงรายแลนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด รับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง (ด่วน)

บริษัท เชียงรายแลนด์ จำกัด – จังหวัดเชียงราย – 1. ผู้จัดการฝ่ายบัญชี จำนวน 1 อัตรา หน้าที่และความรับผิดชอบ Job description โดยย่อ – ทำงานเกี่ยวกับการจัดทำบัญชี และวางระบบงานทางบัญชี – ตรวจสอบหลักฐานเกี่ยวกับการเงิน และอนุมัติในการเบิก-จ่ายเงินตามอำนาจดำเนินการของบริษัท – ควบคุมตรวจสอบการเบิก-จ่ายของบริษัทให้เป็นไปตามงบประมาณที่กำหนดในแต่ละปี – ตรวจข้อมูลทางบัญชีและบันทึกทางการเงินต่างๆ ที่บันทึกไว้ในระบบบัญชี – จัดทำรายงานภาษีอากรและการคำนวณภาษีของบริษัทที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลรับผิดชอบ เพื่อนำส่งต่อหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง…สัมพันธ์ดีมีวินัย – มีไหวพริบดี แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี และสามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ 4. พนักการเงิน จำนวน 2 อัตรา หน้าที่และความรับผิดชอบ Job description โดยย่อ – ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลใบวางบิล – ตรวจสอบเอกสารถอนการตั้งหนี้ – จัดทำ Payment Voucher ใบสำคัญจ่าย เพื่ออนุมัติจ่ายชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้การค้า – รับผิดชอบงามตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน Job Specification/Qualification – วุฒิการศึกษา ปวช. ปวส. ปริญญาตรี สาขาบัญชี,การเงิน – เพศชาย/หญิง อา…

19 April 2016 | 7:02 am งาน งานว่าง รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments