บริษัท ตฤณ อินโนเวชั่นเชียงแสน จำกัด รับสมัครพนักงาน

หางาน งานว่าง บริษัท ตฤณ อินโนเวชั่นเชียงแสน จำกัด รับสมัครพนักงาน

บริษัท ตฤณ อินโนเวชั่น เชียงแสน – อำเภอเชียงแสน, จังหวัดเชียงราย – รับสมัครพนักตำแหน่ง : 1. Foreman โฟร์แมนควบคุมงานก่อสร้าง จำนวน 1 อัตรา วัตุประสงค์ รับผิดชอบในการปฏิบัติงานก่อสร้าง ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาในการก่อสร้าง ร่วมในการวางแผนในภาพรวมของโครงการและนำมาจัดทำเป็นขั้นตอน ในรายละเอียดแผนงานที่ตนเองรับผิดชอบ หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน และตามลำดับของงานโครงสร้าง รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาหน้างาน เพื่อให้งานเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา ควบคุมการใช้วัสดุของผู้รับเหมา ให้เป็นไปตา…มรายละเอียดและปริมาณที่กำหนด ควบคุมสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย และเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด ตรวจสอบ และรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย ตรวจสอบ และ ติดตามการทำงานของ ผู้รับเหมา ให้ได้มาตรฐาน ตามขั้นตอนที่ถูกต้อง คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย วุฒิ ปวส. หรือ สูงกว่า สาขาก่อสร้าง หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้างอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป รักงานภาคสนาม ประจำโครงการบ้านจัดสรร, โครงการอาคารสูง สถานที่ปฏิบัติงาน บร…

22 August 2016 | 4:33 am งาน มองหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments