บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง Property Management Officer – Condo

รับสมัครงาน กำลังหางาน บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง Property Management Officer – Condo

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) – กรุงเทพฯ – ัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ประสงค์จะรับสมัครบุคลากรที่มีความสามารถและมีศักยภาพที่โดดเด่น ชอบทำงานที่ท้าทาย และมุ่งมั่นต่อความสำเร็จอย่างสูง เข้าร่วมงานกับพฤกษา” บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง Property Management Officer – Condo – ประสานงานบริหารโครงการกับคณะกรรมการนิติบุคคล Condo – บริหารอาคารและนิติบุคคลที่รับผิดชอบให้ดำเนินการอย่างมีมาตราฐาน และสอดคล้องกับกฎหมายนิติบุคคลอาคารชุด – อำนวยความสะดวกในการจัดประชุมใหญ่ ประชุมกรรมการ – จัดการข้อร้องเรียนของผู้พักอาศัยใ…บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) บริษัทฯ มีความต้องการบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีความสามารถ มีศักยภาพและพร้อมที่จะเรียนรู้เข้าทำงานเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต เพื่อที่จะทำให้พฤกษาบรรลุเป้าหมายวิสัยทัศน์ขององค์กร “พฤกษามุ่งมั่นที่จะเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งในใจลูกค้าในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัย และก้าวขึ้นเป็น 1 ใน 10 แบรนด์ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของทวีปเอเชีย ด้วยการสรรค์สร้างที่อยู่อาศัยที่มีคุณค่า เพื่อให้ทุกครอบครัวได้สำผัสกับความสุขและความอบอุ่น และชีวิตที่ดีขึ้นในทุกๆวัน” บริษ…

14 August 2015 | 6:57 am งาน หางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments