บริษัท สินสีมาลิสซิ่ง จำกัด รับสมัครพนักงานด้านการเงิน ,บัญชี,ธุรการ

สมัครงาน งานใหม่ บริษัท สินสีมาลิสซิ่ง จำกัด รับสมัครพนักงานด้านการเงิน ,บัญชี,ธุรการ

จังหวัดนครราชสีมา – ุฒิ ปริญญาตรี ขึ้นไปด้านการบัญชี,การเงิน -มีความซื่อสัตย์ -มีมนุษยสัมพันธ์ดีสามารถเจรจากับลูกค้าภายใต้สภาวะกดดันได้ -มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 1 ปี – มีที่พักอาศัย ในต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา จะพิจารณาเป็นพิเศษ *อัตราเงินเดือน – 9,000 บาทต่อเดือน ทดลองงาน 3 เดือน , มีคอมมิชชั่น,โบนัสขึ้นอยู่กับ ผลประกอบการ *สวัสดิการ – ประกันสังคม *วันเวลาทำงาน – เริ่มงาน 08.00-17.00 น. ทำงานวันจันทร์-วันเสาร์(15.00น) วันเสาร์ หยุด เสาร์เว้นเสาร์ 2. เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อ…ัตรา *ลักษณะงาน – จัดเตรียม ตรวจสอบ ชุดสัญญาเช่าซื้อของลูกค้า – เบิก-จ่ายชุดสัญญาเช่าซื้อ – งานบันทึกข้อมูลเช่าซื้อลงระบบ – งานธุรการทั่วไป *คุณสมบัติ – เพศ หญิงอายุ 25 -30 ปี – วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา – มีประสบการณ์ในสายงาน 1 ปี ด้านงานธุรการ จะพิจารณาเป็นพิเศษ – มีประสบการณ์ในธุรกิจ เช่าซื้อ จะพิจารณาเป็นพิเศษ **สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ** *อัตราเงินเดือน – 9,000 บาทต่อเดือน ทดลองงาน 3 เดือน ,มีคอมมิชชั่น,โบนัสขึ้นอยู่กับผลประกอบการ *สวัสดิการ – ปร…

25 January 2017 | 5:47 am งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments