บริษัท ห้างกระจกตังน้ำ จำกัด (สาขาเชียงราย) รับสมัคร พนักงานทั่วไป 1 ตำแหน่ง ที่สุด

หางาน หางาน บริษัท ห้างกระจกตังน้ำ จำกัด (สาขาเชียงราย) รับสมัคร พนักงานทั่วไป 1 ตำแหน่ง ที่สุด

บริษัท ห้างกระจกตังน้ำ จำกัด (สาขาเชียงราย) – จังหวัดเชียงราย – บริษัท ห้างกระจกตังน้ำ จำกัด สาขาเชียงราย รับสมัคร พนักงานทั่วไป 1 ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป 1 ตำแหน่ง คุณสมบัติ 1.อายุตั้งแต่ 22-35 ปี 2.สัญชาติไทย 3.สำเร็จการศึกษาระดับ ม.3 ขึ้นไป 4.มีความขยัน อดทน มีความรับผิดชอบในการทำงาน 5.สามารถร่วมงานกับผู้อื่นได้ 6.ผ่านการเกณฑ์ทหาร ลักษณะงาน: ประจำรถส่งของให้ลูกค้าในจังหวังเชียงรายและพะเยา เอกสารที่ใช้ในการสมัคร 1.สำเนาบัตรประชาชน 2.สำเนาทะเบียนบ้าน 3.วุฒิการศึกษา 4.รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ 5.ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร รับสมัครถึงวันท…ี่ : ไม่ระบุ ผู้ฝากประกาศตำแหน่งงาน : บริษัท ห้างกระจกตังน้ำ จำกัด (สาขาเชียงราย) ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท ห้างกระจกตังน้ำ จำกัด (สาขาเชียงราย) ที่อยู่ติดต่อ : 169 ม.4 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย (โกดังข้างหลังตึกการไฟฟ้า) เบอร์โทรติดต่อ : 053-151675,053-151676…

29 May 2018 | 10:52 pm งาน มองหางาน รับสมัครงาน

งานอื่นๆ

Comments

comments