บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน) รับสมัคร Specialist เขตกรุงเทพ 2 ตำแหน่ง

งาน งานใหม่ บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน) รับสมัคร Specialist เขตกรุงเทพ 2 ตำแหน่ง

กรุงเทพฯ – บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน) รับสมัคร Specialist เขตกรุงเทพ 2 ตำแหน่ง คุณสมบัติ ***หญิง / ชาย อายุ ไม่เกิน 30 ปี ปริญญาตรีสาขาเทคนิคการแพทย์มีรถยนต์ส่วนตัว หรือ สามารถจัดหารถยนต์เพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงานได้ มีประสบการณ์ทางห้องปฏิบัติการ หรือ งานในตำแหน่ง Product Specialist อย่างน้อย 2-3 ปี สามารถเซ็นสัญญาทำงานได้ในกรณีที่มีการอบรบในต่างประเทศ สนใจ สอบถามติดต่อได้ที่ คุณ รัชดาภรณ์ ชุมภู โทร 02-8830871-9 ต่อ 642 หรือ ส่งประวัติของท่านมาได้ที่…

25 May 2018 | 7:25 am งาน มองหางาน สมัครงาน

งานอื่นๆ

Comments

comments