บริษัท เซ็นทรัลพัฒนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ( เซ็นทรัลพลาซาเชียงราย ) รับสมัครพนักงานหลายอัตรา

รับสมัครงาน มองหางาน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ( เซ็นทรัลพลาซาเชียงราย ) รับสมัครพนักงานหลายอัตรา

จังหวัดเชียงราย – ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สาขาเชียงราย 1. เจ้าหน้าที่เลขาณุการ คุณสมบัติของผู้สมัคร – เพศหญิง – การศึกษาปริญญาตรีสาขา เลขาณุการ ,บริหารธุรกิจ การตลาด,การจัดการ,การบริการ, หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง – มีทักษะการบริหารจัดการ มีความอดทน มีความละเอียดรอบคอบ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี – สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและจีนได้ – สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี – มีประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป 2 ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกการตลาด คุณสมบัติของผู้สมัคร – เพศชาย/หญิง – การศึกษาระดับปริญญาตรีบริหารธุรก…ิจ การตลาด,การจัดการ, หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง – มีทักษะการบริหารจัดการ – สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ – หน้าที่ความรับผิดชอบดูแลเรื่องงานหารายได้จากการจัดการพื้นที่ส่วนกลาง แลควบคุมดูแลการจัดการรายการส่งเสริมการขาย – กิจกรรมการตลาด รวมถึงการสร้าง Traffic ให้เพิ่มมากขึ้นทั้งทางด้านกิจกรรมทางการตลาดและงานหารายได้ 3.หัวหน้าแผนกกลยุทธ์การตลาด คุณสมบัติของผู้สมัคร – เพศชาย/หญิง – การศึกษาระดับปริญญาตรีบริหารธุรกิจ การตลาด,การจัดการ, หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง – มีทักษ…

29 March 2016 | 6:00 am งาน งานว่าง รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments