บริษัท เอาท์ซอร์ส EMS บริการจัดหางาน สรรหาพนักงาน และบริการแบบเอาท์ซอร์สซิ่ง คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10,000

งาน หางานใหม่ บริษัท เอาท์ซอร์ส EMS บริการจัดหางาน สรรหาพนักงาน และบริการแบบเอาท์ซอร์สซิ่ง คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10,000

คลองสาน, กรุงเทพฯ – ิการทั้งภายในและภายนอกองค์กร – เพิ่มจำนวนลูกค้าให้มากขึ้น – เพิ่มภาพลักษณ์ของบริษัท – ให้องค์กรมีการบริหารจัดการแบบมาตรฐานสากล หากท่านใดมีความสนใจใช้บริการ หรือสอบถามข้อมูลการให้บริการเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณกฤศนิน ณ ระนอง ( หวาน ) krissanin@emsoutsourcing.com, krissanin@gmail.com Line ID : kn.na โทรศัพท์ 081-355-1275, 094-969-5246 , 02-437-5525 723 อาคารศุภาคาร ห้อง 3A04 แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพ www.emsoutsourcing.com 10,000 ขาย…ลือกบุคลากร ตามคุณสมบัติพื้นฐานที่ผู้ว่าจ้างกำหนด โดย EMS จะเป็นผู้ดำเนินการบริการจัดการ จ่ายค่าจ้าง เงินเดือน สวัสดิการ ภาษีให้แก่ลูกจ้างโดยตรง และเรียกเก็บค่าบริการจากผู้ว่าจ้างเป็นรายเดือน โดยที่ผู้ว่าจ้างไม่ต้องมีภาระต้นทุนเพิ่ม หรือพันธะผูกพันใดๆ หลังเสร็จสิ้นกำหนดระยะเวลาที่ว่าจ้าง กรณีที่ผู้ว่าจ้างมีพนักงาน หรือลูกจ้างชั่วคราวอยู่แล้ว สามารถโอนพนักงานที่มีอยู่เดิมมาให้ EMS ทำหน้าที่บริหารและดูแลการจ่ายค่าจ้าง เงินเดือน สวัสดิการ ภาษีให้แก่ลูกจ้าง ลักษณะงาน Outsourcing Services ที่ให้บริกา…

25 April 2016 | 7:20 am งาน หางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments