บริษัท โตโยต้าเชียงราย จำกัด รับสมัครพนักงานหลายอัตรา ดังนี้

งาน งานว่าง บริษัท โตโยต้าเชียงราย จำกัด รับสมัครพนักงานหลายอัตรา ดังนี้

บริษัท โตโยต้าเชียงราย จำกัด สำนักงานใหญ่ – ตำบลแม่สาย, อำเภอแม่สาย, จังหวัดเชียงราย – อัตราคุณสมบัติ- เพศชาย อายุ 30 ขึ้นไป- วุฒิการศึกษาระดับ ม.6 ขึ้นไป- มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น- มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์- หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ บริษัท โตโยต้าเชียงราย จำกัด สาขาบ้านดู่1.พนักงานประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตราคุณสมบัติ- เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี- มีความขยัน มนุษยสัมพันธ์ดี- มีใจรักในงานบริการ บริษัท โตโยต้าเชียงราย จำกัด สาขาแม่สาย1.พนักงานล้างรถ จำนวน 2 อัตราคุณสมบัติ- เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป- จบการศึกษาระดับ ม.3 – มีใจรักในงานบริการ- มีคว…ามขยัน บริษัท โตโยต้าเชียงราย จำกัด สาขาแม่ขะจาน1.พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตราคุณสมบัติ- เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี – มีใจรักในงานบริการ- มีความขยัน อดทน สามารถทำงานภายใต้สภาวะแรงกดดันได้ดี หลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัครงาน- สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ- สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ- สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ใบ- สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล 1 ใบ ถ้ามี- รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ รับสมัครถึงวันที่ : ไม่ระบุ ผู้ฝากประกาศตำแหน่งงาน : แผนกบุคคลโตโยต้าเชียงราย ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท โตโยต้าเช…

7 April 2017 | 10:33 pm งาน มองหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments