บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน)

งาน หางาน บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพฯ – 1.ดำเนินการด้านเอกสารต่าง ๆ สำหรับลูกค้า เช่น การขอประวัติการรักษา ,เอกสารประกันต่าง ๆ 2.ติดต่อประส วันที่ 16 มิ.ย. 2557 อัตรา 2 เงินเดือน ตามอัตรา รพ. จังหวัด 2. บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน) จนท.ประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ บริการ วิเคราะห์ความต้องการของผู้มารับบริการ วันที่ 16 มิ.ย. 2557 อัตรา 2 เงินเดือน ตามอัตรารพ. จังหวัด 3. บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน) งานบริการด้านการเงินสำหรับผู้ที่มีใช้บริการ วันที่ 16 มิ.ย. 2557 อัตรา 4 เงินเดือน ตามอัตรา รพ. จังหวัด 4…. บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน) งานซ่อมบำรุงภายในโรงพยาบาล วันที่ 16 มิ.ย. 2557 อัตรา 3 เงินเดือน ตามอัตรา รพ. จังหวัด 5. บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน) ขับรถส่งแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล วันที่ 16 มิ.ย. 2557 อัตรา 2 เงินเดือน ตามอัตรา รพ. จังหวัด 6. บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน) งานบัญชีของโรงพยาบาล วันที่ 16 มิ.ย. 2557 อัตรา 2 เงินเดือน ตามอัตรา รพ. จังหวัด 7. บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน) 1.การจัดกิจกรรมการตลาด ทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล…

12 July 2015 | 4:12 am งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments